or Connect
AVS › Reviews › Displays › LCD HDTV

LCD HDTV

LG 42LD452C 42' LCD TV - 16:9 - HDTV 1080p - 1080p. 42IN WS LCD TV 1080P 1920X1080 42LD452C USB 2HDMI RGB LCD-TV. ATSC - NTSC - 178 / 178 - 1920 x 1080 - Dolby Digital, Surround Sound - 2 x HDMI - USB - Ethernet

LG 42LD452C 42' LCD TV - 16:9 - HDTV 1080p - 1080p. 42IN WS LCD TV 1080P 1920X1080 42LD452C USB 2HDMI RGB LCD-TV. ATSC - NTSC - 178 / 178 - 1920 x 1080 - Dolby Digital, Surround Sound - 2 x HDMI - USB - Ethernet

LG 42LD452C 42' LCD TV - 16:9 - HDTV 1080p - 1080p. 42IN WS LCD TV 1080P 1920X1080 42LD452C USB 2HDMI RGB LCD-TV. ATSC - NTSC - 178 / 178 - 1920 x 1080 - Dolby Digital, Surround Sound - 2 x HDMI - USB - Ethernet

LG 42LK451C 42' LCD TV - 16:9 - 1080p. 42IN LCD HDTV 1080P 42LK451C HDMI 2YR WARR RS232 RGB COMMERCIAL LCD-TV. PAL, NTSC, SECAM - 178 / 178 - 1920 x 1080 - Surround Sound - 3 x HDMI - USB - Media Player

LG 42LK451C 42' LCD TV - 16:9 - 1080p. 42IN LCD HDTV 1080P 42LK451C HDMI 2YR WARR RS232 RGB COMMERCIAL LCD-TV. PAL, NTSC, SECAM - 178 / 178 - 1920 x 1080 - Surround Sound - 3 x HDMI - USB - Media Player

LG 42LK451C 42' LCD TV - 16:9 - 1080p. 42IN LCD HDTV 1080P 42LK451C HDMI 2YR WARR RS232 RGB COMMERCIAL LCD-TV. PAL, NTSC, SECAM - 178 / 178 - 1920 x 1080 - Surround Sound - 3 x HDMI - USB - Media Player

AVS › Reviews › Displays › LCD HDTV